Kostka na Slovensku

 

O podzimních prázdninách se uskutečnila návštěva všech pedagogů z Domu dětí a mládeže a školní družiny Oslavany v partnerském městě Nováky na Slovensku. V rámci plnění programu EU s názvem Jan Amos Komenský jsme navštívili Centrum volného času a Základní školu v družebním městě. Seznámili jsme se s činnostmi, které centrum zajišťuje pro děti z Novák a blízkého okolí. Viděli jsme areál pro vodní pólo, tělocvičnu, kde cvičí moderní gymnastky a hřiště pro kopanou. Hned po příjezdu do města nás přijal primátor města na radnici, kde jsme si vyměnili pozdravy a předali pozvání do Oslavan.

Ubytování jsme měli v blízké lázeňské Bojnici, která je nádherná i díky svému zámku, kolonádě i největší ZOO na Slovensku.

Hlavní pracovní program se odehrál ve čtvrtek, kdy jsme byli dopoledne u jednotlivých učitelů ZŠ v jejich hodinách, abychom viděli v rámci sdílení zkušeností, jak pracují s dětmi. Viděli jsme i vybavení školy a venkovní prostory, které využívají k pedagogickým činnostem i relaxaci dětí.

Odpoledne byl pro nás připraven krátký program a vystoupení moderních gymnastek, které jsou součástí Centra volného času a poté proběhlo odpolední sdílení zkušeností mezi vychovatelkami školní družiny od nás a Klubom pre deti, což je obdoba naší družiny pro děti 1. stupně na Slovensku.

Večer nás poctil svou návštěvou pan primátor s oběma ředitelkami navštívených zařízení na společné společenské večeři, kde jsme už měli příležitost zhodnotit přínos návštěvy z hlediska poznávání nejen podobné práce pedagogů, ale i navázání nových osobních kontaktů a přátelství.

Pátek byl již odjezdovým dnem s vlastním programem v Bojnici. Většinou jsme ho využili k návštěvě zámku a ZOO.

Doufám, že tato přátelská návštěva přispěla k poznání naší podobné práce s dětmi. Ať už ji dělají vychovatelky a učitelky v Novácích nebo kolegyně a kolega v DDM a ŠD v Oslavanech. A věřím, že se naše spolupráce bude dál rozvíjet a brzo uvítáme přátele z Novák i u nás v Oslavanech.

Mgr. Martin Flekal, ředitel DDM a ŠD Oslavany